SALLY THOMAS
2157 TABORLAKE PL
LEXINGTON , KY 40502
US